Hướng Dẫn Tạo Ví Faucetpay – Cách Rút Coin từ Ví Faucetpay

Faucetpay là ví dùng để nhận coin từ các trang web đào Bitcoin, ETH, DOGE… miễn phí. Ví Faucetpay cho phép các bạn nhận và lưu trữ Bitcoin mà bạn đào được từ các trang web đào miễn phí, đồng thời cho phép bạn chuyển coin sang ví lưu trữ khác hoặc chuyển lên sàn giao dịch.

Tạo ví Faucetpay

  • Nhấn vào Sign Up >> điền thông tin >> nhấn Sign Up
  • Một email gửi vào hộp mail của bạn, bạn vào email và kích hoạt ví
  • Đăng nhập vào tài khoản ví Faucetpay một Code sẽ gửi vào email của bạn, vào mail và lấy Code này để xác nhận đăng nhập và nhấn Login Me In
  • Đây là giao diện đăng nhập thành công

Xem địa chỉ ví Faucetpay của mình

  • Nhấn vào DEPOSIT, ta sẽ thấy địa chỉ ví các đồng coin của mình

Liên kết ví nhận coin với ví Faucetpay

Ví Faucetpay là một ví tạm dùng nhận coin trung gian, vì vậy ta cần phải liên kết ví Faucetpay với một ví chính khác để rút coin về ví chính đó. 

Ví chính thương dùng là ví Coinbase, ví Blockchain, ví Trust Wallet hoặc ví VNDC (nếu các bạn chơi ở VN) để liên kết với Faucetpay và rút coin.

Các bước thực hiện rút về ví chính:

Bước 1: Bên trong ví Faucetpay, từ bảng điều khiển >> nhấn vào Link Address.

Bước 2: Nhận địa chỉ và chọn loại coin tương ứng

  • Ô Address: Nhập địa chỉ muốn liên kết với Faucetpay.
  • Coin: Chọn loại coin tương ứng với địa chỉ ví đã liên kết.

Ví dụ mình muốn liên kết ví Bitcoin ở Trust Wallet với ví Faucetpay, mình sẽ lấy địa chỉ ví đồng Bitcoin ở Trust Wallet dán vào ô “Address” và chọn loại coin tương ứng (ở đây sẽ là Bitcoin) rồi nhấn Link

Sau khi liên kết thành công, ta sẽ sử dụng các ví này để nhập vào các trang đào coin nếu các trang đó yêu cầu.

Rút coin về ví đã liên kết

Ví dụ, phần trên bạn liên kết ví Bitcoin ở Trust Wallet với ví Faucetpay thì khi rút, Bitcoin sẽ được chuyển từ Faucetpay về ví Trust Wallet của bạn, tương tự các loại coin và các loại ví khác cũng làm như vậy.

Bước 1: Chọn vào Withdraw

Bước 2: Chọn coin cần rút và nhập số lượng cần rút. Địa chỉ ví đã liên kết trước đó nên không cần nhập nữa

Bước 3: Sau khi kiểm tra kỹ thông tin, nhấn Place Withdrawal để rút coin, chờ 4 tiếng để coin về ví.

Chuyển đổi các đồng coin

Ví Faucetpay có chức năng chuyển đổi qua lại giữa các loại coin, nếu bạn có Bitcoin và muốn đổi sang DOGE, hãy vào phần Trade >> Coin Swap

Tại đây, các bạn chọn coin cần chuyển đổi và coin đích, nhập số lượng >> nhấn Make Exchange. Trên hình là mình đang đổi từ BTC sang DOGE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *