Kích hoạt Office 365 chỉ với 1 click

Ưu điểm

  • Đây là công cụ kích hoạt Office 365 chỉ cần một click chuột
  • Công cụ dựa trên Server KMS online yêu cầu phải có kết nối internet.
  • Code sạch không cần tắt chương trình diệt virus vẫn hoạt động.

Tải về công cụ One_Click_Active_Office_365

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Hướng dẫn

  • Nhấn phải vào công cụ, chạy với quyền Admin
Active office 365
Active office 365
  • Đợi 1 lúc là xong