Hướng dẫn lấy mã và tải file

Xem video hướng dẫn lấy mã dùng để tải file, (Lưu ý từ khóa tìm kiếm trên Google tùy theo từng link nhé, video dưới chỉ là mẫu)

Nhớ vào đúng link, nhấn đúng biểu tượng lấy mã là hình này   hoặc hình này . Nhầm là ko thấy mã nhé