Navicat Data Modeler 3.0.15 – Công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu

Navicat Data Modeler là một công cụ thiết kế cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và tiết kiệm chi phí, giúp bạn xây dựng các mô hình dữ liệu khái niệm, logic và vật lý chất lượng cao. Nó cho phép bạn thiết kế trực quan cấu trúc cơ sở dữ liệu, thực hiện các quy trình kỹ thuật đảo ngược / chuyển tiếp, nhập mô hình từ nguồn dữ liệu ODBC, tạo SQL / DDL phức tạp, in mô hình ra tệp và hơn thế nữa.

Đơn giản hóa nhiệm vụ tạo mô hình mối quan hệ thực thể phức tạp và tạo tập lệnh SQL bằng một cú nhấp chuột đơn giản. Navicat Data Modeler hỗ trợ các hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau, bao gồm MySQL, MariaDB, Oracle, SQL Server, PostgreSQL và SQLite.

Tạo, sửa đổi và thiết kế các mô hình của bạn bằng cách sử dụng các đối tượng có sẵn chuyên nghiệp, cho Bảng và View. Không cần phải viết SQL phức tạp để tạo và chỉnh sửa các đối tượng, bạn sẽ biết chính xác những gì bạn đang làm. Ngoài ra, Navicat Data Modeler hỗ trợ ba ký hiệu tiêu chuẩn: Crow’s Foot, IDEF1x và UML. Sử dụng các công cụ vẽ giàu tính năng, đơn giản và thân thiện với người dùng của chúng tôi, bạn có thể phát triển một mô hình dữ liệu hoàn chỉnh chỉ với một vài cú nhấp chuột.

Navicat Data Modeler cho phép bạn xây dựng các mô hình dữ liệu khái niệm, logic và vật lý chất lượng cao cho nhiều đối tượng. Sử dụng tính năng Chuyển đổi Mô hình, bạn có thể chuyển đổi một mô hình cấp nghiệp vụ khái niệm thành một mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ logic và sau đó thành một triển khai cơ sở dữ liệu vật lý. Từ việc phác thảo một bức tranh lớn về thiết kế hệ thống của bạn đến việc xem các mối quan hệ và làm việc với các thuộc tính và cột từ các thực thể, bảng và chế độ xem được liên kết. Bạn có thể dễ dàng triển khai các thay đổi chính xác đối với cấu trúc cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu có tổ chức và hiệu quả hơn.

Tính năng của Navicat Data Modeler

 • Làm việc với dữ liệu theo cách hoàn toàn trực quan mà không cần nhập lệnh văn bản
 • Hỗ trợ nhiều công cụ cơ sở dữ liệu
 • Khả năng xây dựng các mô hình dữ liệu khái niệm, logic và vật lý
 • Khả năng đảo ngược cơ sở dữ liệu kỹ sư và xây dựng sơ đồ ER trên đó
 • Khả năng so sánh và đồng bộ hóa các thay đổi của hai cơ sở dữ liệu
 • Khả năng xây dựng tập lệnh SQL tự động
 • Có các công cụ thiết kế tiêu chuẩn (xếp lớp, hình ảnh, ghi chú …)
 • Hoàn toàn hoàn tác và làm lại.

Navicat Data Modeler 3.0.15

Kích thước: 108 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 1. Giải nén và cài đặt phần mềm.
 2. Sao chép File Patched vào mục cài đặt phần mềm.
 3. Chạy File Patched với quyền “Run as administrator” -> Chọn “Modeler v3” -> Nhấp vào “Patch”.
 4. Mở phần mềm lên, chọn Register
 5. Trong giao diện Patch, nhấn vào Generate để sinh Key, Key tự động nhập vào phần mềm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *