O&O DiskImage Server (Pro/Workstation) 16.5.236 – Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu

O&O DiskImage là một phần mềm hiệu quả để sao lưu máy tính của bạn. Nó có thể sao lưu toàn bộ hệ thống hoặc chỉ các tệp và thư mục cụ thể, ngay cả khi các tệp đó đang được sử dụng. Chương trình này không cần phải thiết lập lại hệ thống để sao lưu đầy đủ; Bạn sẽ được sao lưu khi làm việc với hệ thống và sẽ được thông báo khi hoạt động hoàn tất. Với sự trợ giúp của phần mềm này, bạn có thể khởi động bản sao lưu của mình trên đĩa hoặc ổ flash và bất cứ khi nào hệ thống gặp sự cố không thể khởi động, hãy thực hiện thao tác khôi phục.

Phần mềm này hỗ trợ ổ SSD và phiên bản mới nhất của hệ thống UEFI. Nếu nó đã tạo một bản sao hoặc bản sao hoàn chỉnh của hệ thống, bạn có thể khôi phục bản sao lưu này sang hệ thống khác, ngay cả với phần cứng khác. Điều này có thể hữu ích cho các chủ doanh nghiệp hoặc bất kỳ ai xử lý một tập hợp hệ thống trong đó thay vì cài đặt hệ điều hành riêng lẻ trên các hệ thống khác nhau, nó chỉ cài đặt trên một hệ thống và chuyển nó vào bộ nhớ flash sau khi chuẩn bị bản sao. Và khôi phục trên hệ thống khác các hệ thống. Nó cũng có thể sao lưu định kỳ toàn bộ hệ thống hoặc các bộ phận mà bạn chỉ định.

O&O DiskImage Server (Pro/Workstation) 16.5.236 x86/x64

Kích thước: 106 MB

Link tải Google Drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *