PlanSwift Pro Metric 10.3 – Phần mềm lập dự toán và định giá vật tư, chi phí xây dựng

PlanSwift là phần mềm lập dự toán và định giá vật tư, chi phí xây dựng. Trong các dự án xây dựng, một trong những yếu tố thành công quan trọng nhất là dự toán tài chính chính xác. Một dự án bắt đầu mà không có dự toán và bị thiếu hụt ngân sách sau một thời gian hoạt động được coi là một dự án thất bại. Không ai muốn điều này xảy ra, đó là lý do tại sao các chuyên gia ước tính các chi phí khác nhau trước khi thực hiện một dự án. Mặc dù điều này có thể thực hiện được theo cách thủ công, vì số lượng các yếu tố liên quan đến việc ước tính nguyên vật liệu và chi phí là rất lớn, khả năng sai sót của con người là rất cao, và mặt khác, tốc độ làm việc giảm đi rất nhiều.

Nhiều phần mềm khác nhau đã được cung cấp để thực hiện những ước tính này và PlanSwift là một trong những công cụ quan trọng nhất trong lĩnh vực này. Sử dụng chương trình này, bạn có thể ước tính chi phí liên quan đến nền móng, khối lượng vật liệu xây dựng cần thiết, chi phí thuê thiết bị xây dựng, xe ô tô, lương công nhân, lương nhà thầu, v.v. Ước tính trọng tải và tổng khối lượng kết cấu thép và bê tông của công trình. Tính toán lãi lỗ từ dự án với độ chính xác cao.

Bạn không cần mang theo máy tính, bút và giấy. Bạn chỉ nhập các giá trị bắt buộc của chương trình và khi kết thúc, bạn sẽ nhận được một báo cáo đầy đủ và chính xác. Một trong những ưu điểm của phần mềm ước tính là khả năng thay đổi trong tương lai. Bạn có thể thay đổi các thông số khác bất kỳ lúc nào để xem các giá khác được cập nhật, trong khi ở chế độ thủ công, việc thay đổi một phần của phép tính tương đương với việc thực hiện lại ước tính cho các phần khác.

PlanSwift Pro Metric 10.3.0.48

Kích thước: 54 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  | Link tải Google drive(dự phòng): DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt phần mềm
  • Chép file Patch vào thư mục cài đặt phần mềm, chạy file Patch này rồi nhấn Patch
  • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *