TopSolid 2021 v7.14 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

TopSolid là một phần mềm CAD và CAM hoàn chỉnh, tích hợp (viết tắt tương ứng là Computer Aided Design và Computer Aided Manufacturing) do Missler cung cấp. Với sự trợ giúp của phần mềm này, người dùng sẽ có thể thiết kế và xây dựng các bộ phận khác nhau trong một bộ bằng cách sử dụng lập trình điều khiển và điều hướng số. Ngoài hai phần thiết kế và thi công, TopSolid còn có chương trình chuyên biệt về thiết kế và sản xuất các loại sản phẩm gỗ.

TopSolid là duy nhất, hiệu quả, đáng tin cậy, hoàn chỉnh và cực kỳ hiệu quả, TopSolid là một giải pháp Sản xuất mạnh mẽ để tạo mô hình, mô phỏng và sản xuất (hình học, lắp ráp, tính toán kết cấu, động lực học, v.v.). Các chức năng như vậy cung cấp một phương tiện mạnh mẽ để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của ngành đối với việc soạn thảo, thiết kế và sản xuất sản phẩm.

Tính năng TopSolid 2021

 • Giao diện người dùng thuận tiện với khả năng học tập nhanh chóng
 • Có các công cụ CAD hoàn chỉnh để thiết kế các công cụ, bộ phận và tấm kim loại và sản phẩm bằng gỗ
 • Có công cụ CAM chuyên nghiệp để quản lý tất cả các quá trình gia công
 • Có nhiều bộ điều khiển và chức năng số khác nhau để giảm thời gian gia công và do đó giảm giá thành sản phẩm trong khi vẫn duy trì chất lượng cao
 • Gia công tiên tiến với trục hai, ba, bốn và năm trục
 • Chuyên mục TopSolid’Wood như một phần mềm tích hợp và hoàn chỉnh dành cho thiết kế và sản xuất ngành gỗ
 • Có một thư viện lớn bao gồm một loạt các kết cấu và công cụ làm sẵn

TopSolid 2021 v7.14

Kích thước: 8.3 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  | Link tải Google drive(dự phòng): DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Cài đặt phần mềm, chọn các modules bạn cần để cài đặt, nhớ chọn luôn Sentinel RMS License manager 9.5.0 như hình dưới
 • Vào thư mục Setup\Redist\Sentinel RMS License Manager\Tools, chạy WlmAdmin.exe
 • Chọn vào Subnet Servers, Nhấn phải chuột server name chọn Add Feature > From a File > To Server and its File, chọn tới file ‘lservrc.lic’ trong thư mục Crak
 • Chạy TopSolid, chọn sang tab “Floating Licenses”, nhập vào server name , nhấn “Apply”, chọn TopSolid’All license, Nhấn vào “Add License”
 • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *